Utrymningsförsök

FÖRSÖKSPERSONER SÖKES!

 

Vill du vara med och bidra till ett säkrare samhälle?

 

Enheten Safety vid RISE Research Institutes of Sweden (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) bedriver bland annat forskning om människors beteende vid utrymning och brand. Nu söker vi försökspersoner till ett av våra utrymningsförsök som kommer att genomföras i centrala Stockholm under perioden 1:a till och med 3:e oktober 2019. Medverkan är frivillig och om du väljer att delta i försöket kommer du att ersättas med ett presentkort på biobiljetter motsvarande 250 kr. Dessutom kommer fika/mindre tilltugg att finnas på plats.

 

Under försöket kommer du att 1) upprepade gånger gå en förutbestämd sträcka i en tunnelmiljö samt 2) genomföra ett referensförsök där du får gå en förutbestämd sträcka utomhus. Efter försöket förväntas du fylla i en enkät med frågor om dig själv samt dina upplevelser under försöket. Du kan dessutom komma att bli intervjuad om dina tankar och upplevelser under försöket.

 

Brandrök kommer att simuleras under försöket. Röken kommer att vara helt ofarlig och du kommer endast att vistas i den under kortare perioder. Skulle du ändå känna obehag kan du när som helst avbryta din medverkan utan att ange orsaken till att du inte vill fortsätta.

 

Genom att delta i detta försök får du en unik möjlighet att under kontrollerade former få en inblick i hur det kan vara att utrymma genom rök. Du kommer därmed vara bättre förberedd om du någon gång hamnar i en situation där du måste utrymma i en rökfylld miljö.

 

Ditt deltagande innebär att du ska medverka vid ett tillfälle under den angivna försöksperioden och ditt deltagande förväntas ta ca 2 - 3 timmar. Under hela försöket kommer du att täckas av en olycksfallsförsäkring som tecknas av oss.

 

Om du är intresserad av att delta i försöket anmäler du ditt intresse HÄR. Din anmälan kommer inledningsvis att behandlas som en intresseanmälan. Väljs du ut som deltagare kommer du att få mer information om försöket - exempelvis information om hur försöket kommer att gå till, vilka risker du kan komma att utsättas för och hur försökets resultat kommer att hanteras och publiceras. Deltagandet förutsätter att du har fyllt 18 år och att du behärskar det svenska språket i tal och skrift. På grund av att delar av försöket kommer att genomföras i en miljö med begränsad framkomlighet kan du inte ha någon rörelsenedsättning eller sitta i rullstol. Du får heller inte ha några astmatiska besvär. 

 

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du HÄR.

 

För information kring hur vi behandlar personuppgifter i samband med event, vänligen läs vår POLICY.

 

 

 

 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB - Box 857 - 501 15 - Borås

0046105165497 - eva-sara.carlson@ri.se