Værktøjskassen - Undervisning og støtte til pårørende

På dette kursus får du lejlighed til at fordybe dig i "Værktøjskassen – støtte til et liv med demens". Fokus er særligt på de redskaber, som kan bruges til at tilrettelægge og gennemføre kurser og samtalegrupper for pårørende.

 

Du får eksempler på, hvordan værktøjskassens indhold kan anvendes i praksis, ligesom du får kendskab til værktøjskassens baggrund og de anvendte pædagogiske metoder. Kurset er en blanding af faglige oplæg, øvelser og dialog blandt deltagerne.

 

Det forventes, at deltagerne kender til værktøjskassens indhold enten ved deltagelse i en af de gratis temadage om værktøjskassen i enten København, Odense eller Aalborg eller på: www.videnscenterfordemens.dk/vaerktoejskassenDato: Onsdag den 28. august og torsdag den 29. august  2019

 

Sted: Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense

 

Tid: Onsdag den 28. august kl. 9.30 - 16.00 og torsdag den 29. august  2019 kl. 9.00 - 15.30

 

Pris: 2.695 kr.

 

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 24. juli 2019

 

Målgruppe: Fagpersoner fra regioner og kommuner, der har ansvar for eller er involveret i rådgivning, vejledning, undervisning og støtte til mennesker med let til moderat demens, fx demenskoordinatorer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere eller andre faggrupper med tilsvarende viden og kompetencer.

 

OBS! Deltagere søger selv for eventuel overnatning i forbindelse med kursusdagene.


 

Kursusoversigt

Vil du tilbage til oversigten over alle kurser, temadage og konferencer fra Nationalt Videnscenter for Demens, så klik her: Alle kurser, temadage og konferencer

 

 

 

Nationalt Videnscenter for Demens - Blegdamsvej 9, afsnit 6922 - 2100 København Ø - Tlf.: 3545 6922 - vide@regionh.dk - www.videnscenterfordemens.dk