Seminar om vagtplanlægning

Vagtplanlægning i strategisk perspektiv

Arrangementet er fuldt booket.

 

Afholdelse af et tilsvarende arrangement vil afhænge af antallet af registrerede på ventelisten.

Du bedes derfor af hensyn hertil registrere dig på ventelisten!

 

 

Sundhedspersonalet udgør kernen i sundhedsvæsenet og er samtidig en knap ressource.

 

Hvordan sikrer vi gennem et strategisk ledelsesfokus på vagtplanlægning, at ressourcerne bruges bedst muligt?

Hvilke redskaber er der til effektiv planlægning?

Og hvordan kan vagtplanlægning også påvirke rekruttering og arbejdsmiljø, og dermed skabe attraktive arbejdspladser?

 

Regionerne, Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen inviterer til heldagsseminar om vagtplanlægning.

På seminaret vil du blive præsenteret for gode eksempler på, hvordan der arbejdes med vagtplanlægning

– både fra hospitalsafdelinger og på tværs af sygehusene.

 

Kom og hør konkrete eksempler på, hvordan der på hospitalsafdelinger arbejdes med bl.a. organisering af vagtplanlægning.

 

På seminaret vil der også være inspiration til, hvordan der kan arbejdes med bedre vagtplanlægning gennem fokus på eksempelvis den kulturelle forandringsproces og dataunderstøttelse af vagtplanlægningen.

 

Seminaret er målrettet både ledere og medarbejdere fra regioner og hospitaler med indflydelse på eller interesse for vagt- og ressourceplanlægning.

 

Sted: Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø

 

Tid: Den 22. maj 2019, kl. 10.00 - 15.30

Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 - København Ø - 35298239