Seminar om vagtplanlægning

Vagtplanlægning i strategisk perspektiv

Sundhedspersonalet udgør kernen i sundhedsvæsenet og er samtidig en knap ressource.

 

Hvordan sikrer vi gennem et strategisk ledelsesfokus på vagtplanlægning, at ressourcerne bruges bedst muligt?

Hvilke redskaber er der til effektiv planlægning?

Og hvordan kan vagtplanlægning også påvirke rekruttering og arbejdsmiljø, og dermed skabe attraktive arbejdspladser?

 

Regionerne, Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen inviterer til heldagsseminar om vagtplanlægning.

På seminaret vil du blive præsenteret for gode eksempler på, hvordan der arbejdes med vagtplanlægning

– både fra hospitalsafdelinger og på tværs af sygehusene.

 

Kom og hør konkrete eksempler på, hvordan der på hospitalsafdelinger arbejdes med bl.a. organisering af vagtplanlægning.

 

På seminaret vil der også være inspiration til, hvordan der kan arbejdes med bedre vagtplanlægning gennem fokus på eksempelvis den kulturelle forandringsproces og dataunderstøttelse af vagtplanlægningen.

 

Seminaret er målrettet både ledere og medarbejdere fra regioner og hospitaler med indflydelse på eller interesse for vagt- og ressourceplanlægning.

 

Seminaret blev afholdt i maj 2019 i København og afholdes igen grundet stor interesse for området.

 

Sted: Regionshuset i Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg.

 

Tid: Den 21. november 2019, kl. 10.00 - 15.30

 

Pris: Prisen for deltagelse er 550 kr.

Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 - København Ø