Undervisningsministeriet, Fægtesalen

Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Danmark

Telefon: 33 92 50 00
www.uvm.dk
Scandic Copenhagen - Vester Søgade 6 - 1601 - København V - 33 14 35 35