Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet - Frederiksholms Kanal 25, Færøsk Pakhus H2 - 1220 København K - Tlf. 33 92 50 00 - www.stukuvm.dk