Kursus for vikarer

Kursus for vikarer

2-dage med input til dig uden pædagogikum, som underviser eller vil undervise i gymnasieskolen.

Kurset gør dig bedre til og mere sikker i at planlægge og gennemføre undervisning og vejledning samt klæder dig på til at være eksaminator og bedømmer ved eksamen og prøver.

 

Kurset ligger tæt op ad deltagernes hverdag og giver handlemuligheder, begrunder de didaktiske valg og giver nye perspektiver på deltagernes arbejde som gymnasielærer og kollega på en uddannelsesinstitution.

 

Kurset vil fokusere på temaerne: planlægning af undervisning, arbejds- og organisationsformer, elev- og kursisttyper, klasse- og læringsledelse, undervisningsdifferentiering, formativ og summativ evaluering, eksamen og prøver. Derudover kan andre temaer inddrages afhængigt af kursisternes ønsker. Kurset tilrettelægges med deltageraktivering og veksler mellem oplæg, øvelser og diskussioner. Deltagerne bedes oplyse fag ved tilmelding og medbringe materiale til brug i den kommende undervisning.

 

OBS: Der kan søges tilskud til kurset via GL medlemstilbud

 

 

Syddansk Universitet - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502870 - lhk@sdu.dk