Webinar for faglærere om mundtlige og skriftlige prøver i matematik

På webinaret kan du høre om reglerne ved de mundtlige og skriftlige prøver i matematik for FP9 og FP10. Webinaret vil blandt andet omhandle digital distribution af prøven med hjælpemidler, tilladte hjælpemidler og forberedelse til prøverne.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til læringskonsulenten via chat.

 

Tid: Tirsdag den 2. april kl. 14:00-15:00

 

Undervisningsministeriet - Frederiksholms Kanal 26 - 1220 - København K - 33926100 - fp@stukuvm.dk