Webinar om udvikling af et velfungerende PLC

Til skolens lærere og ledere med særlige interesse i forhold til organisering af PLC 

   

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil gerne invitere ledere og lærere med interesse for organisering af et velfungerende Pædagogisk Lærings Center til webinar. 

  

Webinar Onsdag den 31/10 kl. 15.00 til 16.00 

  

Læringskonsulent Henrik Hiis vil på webinaret fortælle om, hvorledes man kan udvikle et velfungerende PLC.  

  

Der vil bl.a. være fokus på lederens rolle samt eksempler fra praksis. Webinaret er en opfølgning på de to landsdækkende seminarer om PLC, der blev holdt i foråret 2018. Det er ikke en forudsætning, at du har været med på dette seminar. Det vil i forbindelse med webianret blive tid til at stille spørgsmål. 

  

Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2018 

 

Webinaret er gratis 

 

Alle tilmeldte vil modtage en mail med et link til at tilgå webinaret en time før det begynder. 

Undervisningsministeriet - Frederiksholms Kanal 26 - 1220 - København K - 33925000 - www.uvm.dk