Er du klar til at sende abstract ind til International Forum i København 2020?

D. 28.-30. april 2020 afholdes konferencen International Forum on Quality and Safety in Healthcare Bella Centeret i København.

 

International Forum on Quality & Safety in Healthcare er den centrale internationale konference for kvalitets-, forbedrings- og patientsikkerhedsarbejde. Det er her nye tendenser inden for kvalitet og patientsikkerhed fremvises, diskuteres og defineres. Dansk Selskab for Patientsikkerhed PS! vil gerne understøtte, at det danske sundhedsvæsen er bedst muligt repræsenteret på konferencen og har muligheden for at fremvise de mange flotte resultater, der hver dag leveres i Danmark indenfor patientsikkerhed og kvalitet. Vi afholder derfor en workshop d. 23. maj hvor der er mulighed for sparring og vejledning i forhold til at få udarbejdet et godt abstract til konferencen. 

 

Workshoppen vil foregå på Frederiksberg Hospital d. 23. maj fra kl. 9-12 og vil blive faciliteret af PS! medarbejdere. Deltagelse er gratis - da der er begrænset antal pladser beder vi dig om, at du melder fra hvis du bliver forhindret i at deltage.

 

Der er deadline for indsendelse af abstract til mundtlige præsentationer d. 2. juli 2019 - abstracts bliver herefter bedømt af BMJ’s bedømmelseskomite.

PS! har ingen indflydelse på komiteens beslutninger, men vi har erfaring med at udarbejde og få optaget abstracts som præsentationer til International Forum. Vi vil gerne dele denne viden med det danske sundhedsvæsen, så flest mulig danskere får optaget præsentationer på #quality2020.

 

En forudsætning for at et abstract optages er, at der kan vises resultater af den intervention man har gennemført, dvs. at projekter der er i idefasen kun har meget lille mulighed for at blive antaget. Derfor henvender workshoppen sig til klinikere/patientsikkerheds- og kvalitetsfolk som er i gang med eller har gennemført patientsikkerheds- og kvalitetsarbejde som har givet resultater.

 

Formålet med workshoppen er, at flest muligt danskere indsender og får optaget abstracts til #quality2020

 

Det forventes at deltagerne forbereder sig inden workshoppen og medbringer et udkast til eget abstract. Deltagernes abstract vil være genstand for drøftelser på workshoppen. På workshoppen vil der desuden være en gennemgang af tidsplanen for at få optaget abstracts. Vigtige datoer i forhold til abstracts https://patientsikkerhed.dk/internationalforum2020/

 

Tilmeld dig her

 

Med venlig hilsen
Dansk Selskab for Patientsikkerhed